STEAM - smARTions

STEAM

La ciència i tecnologia per nens més creativa al teu abast

Evolució des de STEM a STEAM

què ÉS STEAM?

STEAM és l’acrònim anglès que engloba les disciplines educatives; Science (ciència), Technology (tecnologia), Engineering (enginyeria), Art (art) i Mathematics (matemàtiques), i que és una tendència creixent  arreu del món i defineix una nova metodologia educativa.  Anteriorment aquest era més conegut com a STEM, on es deixava de banda l’àrea artística. La incorporació de l’àmbit artístic a les quatre disciplines STEM, ha estat recent, responent a la creixent importància que es dóna al desenvolupament del pensament creatiu i artístic, així com al disseny com a part central de l’elaboració de projectes STEAM.

L’èxit de l’STEAM al món educatiu ha estat ràpid i ja existeixen centres de recerca que l’investiguen i institucions i empreses que assessoren el professorat per introduir aquesta interdisciplinarietat a les aules. Aquest triomf ha estat també gràcies als beneficis que obté l’alumnat amb la seva aplicació en les aules, de manera que aquestes cinc àrees potencien el pensament reflexiu i crític la creativitat de l’alumne, on aquest també adquireix noves capacitats i competències, a l’hora de resoldre problemes.

Fa ja uns quants anys que s’ha posat en marxa un dels projectes més engrescadors i interessants des de fa temps. Les escoles, els centres formatius i fins i tot les empreses de formació l’estan posant en pràctica.

quin rol juga l’art a  STEAM?

Hem d’afegir Art i Design a l’equació, per transformar STEM en STEAM.

STEM + Art/Design = STEAM

Des de fa alguns anys, la Comissió Europea ha posat en marxa diferents iniciatives perquè no es faci més gran la bretxa entre les vocacions Tècnic-Científiques (STEAM) i les humanitats (ART), encoratjant els joves a estudiar carreres relacionades amb les TIC. En particular, es vol animar les dones, que són minoria en tots els nivells del sector de les TIC a Europa i són majoria en els camps de les humanitats.

STEAM, en el qual s’incorpora la A de les Arts, defensa la importància d’incorporar el pensament creatiu i l’aprenentatge visual a les aules. Són molts els que defensen que els problemes no es poden resoldre només des de la perspectiva tècnica, sinó que entra molt en joc les humanitats . Fins i tot es diu que alguns projectes tecnològics fallen perquè, malgrat que tenen una potent base d’enginyeria, no tenen en compte el context cultural. Aquests projectes, en concepte, disseny i execució, no tenen una perspectiva humana i, per tant, fallen.

 

Per què STEAM?

Les competències en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM) s’estan convertint en una part cada vegada més important de l’alfabetització bàsica en l’economia del coneixement actual. Perquè Europa creixi, necessitarem un milió d’investigadors addicionals per al 2020. Tanmateix, l’educació científica ja no es pot considerar una formació d’elit per als futurs científics o enginyers; només els ciutadans conscienciats per la ciència poden prendre decisions fonamentades i participar en un diàleg sobre qüestions socials relacionades amb la ciència.

Europa camina des de fa uns anys cap a una major implicació de la societat en les decisions sobre la forma i l’adreça de la investigació i la innovació, per contribuir així a una economia intel·ligent, sostenible i integradora. Com afecta aquest nou paradigma de governança de la investigació i la innovació en l’educació científica? La necessitat de més especialistes de STEAM
és clau per al futur, però no ho és tot: també falten ciutadans científicament alfabetitzats, institucions que poden fer front a la complexitat del món tecnològic i científic que connecten millor amb les necessitats de la societat. La trucada recerca i innovació Responsables (RRI) és un nou marc per definir la política científica que té aplicació directa en l’ensenyament de les disciplines STEAM.

El 2020, segons la Comissió Europea, el nombre de llocs de treball per a persones altament qualificades augmentarà en 16 milions, mentre que l’ocupació per a treballadors poc qualificats es reduirà al voltant de 12 milions. Un reequilibri social i econòmic que només es podrà aconseguir amb la millora de l’alfabetització digital i l’educació i, en particular, impulsant la integració a les escoles de la metodologia STEAM (integració de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, l’art i les matemàtiques).

 

i aleshores, què és STREAM?

Des de Smartions, volem liderar la implantació d’aquesta metodologia STEAM, creiem que és important afegir i valorar un camp crític actualment i rellevant en els pròxims anys i que per la seva rellevància cultural i econòmica mereix una atenció especial: la robòtica i la programació. Per tant, en alguns casos, proposem:

STEM + Robòtica i Programació = STREAM