Per a qui ho fem? - smARTions

Per a qui ho fem?

La ciència i tecnologia per nens més creativa al teu abast

Smartions ofereix:

NENS i NENES

Joc, diversió i imaginació; experimentació i noves sensacions; aprenentatge de conceptes de forma natural i desenvolupament d’habilitats de futur (World Economic Forum: resolució de problemes, treball en equip, pensament crític, pressa de decisions, gestió de la frustració)

PARES i MARES

Un perfil de les habilitats dels vostres fills, activitats creatives per realitzar en família, Formació complementària al sistema educatiu actual i felicitat dels nens.

ESCOLES

Complements dels sistema educatiu, innovació a les aules i motivació de l’alumnat.

PROFESSORS

Aplicar la metodologia basada en projectes, creativitat sense límits en la creació d’activitats, noves àrees de coneixement pedagògic i formació.