Per què ho fem? - smARTions

Per què ho fem?

La ciència i tecnologia per nens més creativa al teu abast

Principals habilitats necessàries entre el 2015 i el 2020

El Pensament crític i la creativitat, a la 2a i 3a posició, seran les habilitats més buscades el 2020.

El segle XXI es caracteritza per reptes únics en la història de la humanitat. Els avenços tecnològics i els desenvolupaments socials, juntament amb un alt nivell d’interconnexió a causa de la globalització i les tecnologies col·laboratives, estan canviant dràsticament la dinàmica mundial.

El canvi passa més de pressa, d’una manera més complexa, i es produeix a un nivell més profund.
Per tant, predir el canvi és cada vegada més difícil. Com a resultat, les responsabilitats de gestió mai han estat tan exigents com ho són avui. Els principals executius i directius de demà hauran de combinar el coneixement (tàcit i explícit) i l’experiència (saber el com i saber el què) en la seva estratègia d’innovació i adaptar el seu estil directiu per superar aquests reptes. Les competències organitzatives i analítiques no seran suficients perquè els reptes de demà i les habilitats toves siguin cada cop més importants per millorar contínuament les capacitats dinàmiques dels directius.

 

Els directius i executius principals de demà hauran de ser innovadors, proactius, amb visió i influència per crear oportunitats; posseir habilitats socials i interculturals altament desenvolupades; no es mantindran passius davant el canvi, sinó que donaran forma activa a les organitzacions i lideraran l’empresa cap al futur; pensaran i actuaran com a empresaris.

S’espera que la mà d’obra mundial experimenti un significatiu canvi. Al llarg dels països coberts per l’Informe del WEF (vegeu annexa) podrien conduir les tendències actuals a un impacte net de l’ocupació de més de 5,1 milions de llocs de treball perdut per a canvis en el mercat laboral pertorbadors durant el període 2015-2020, amb una pèrdua total de 7,1 milions de llocs de treball-dos terços dels quals es concentren en feines administratives, de “coll blanc” -i un guany total de 2 milions de llocs de treball, en informàtica i matemàtiques i camps relacionats amb l’arquitectura i l’enginyeria.

També s’espera que les funcions de fabricació i producció veure un fons addicional, però també es preveu que tingui un potencial relativament bo per a la millora de la competència, la redistribució i millora de la productivitat a través de la tecnologia més que no pas substitució pura.

WEF, skills

WEF, skills, doc