LOPD -

LOPD

L'extraescolar de ciència i tecnologia més creativa pels nens i nenes de 3 a 12 anys

LOPD (Llei organica de protecció de dades). D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, us informem que el responsable del tractament de les dades de caràcter personal és l’empresa inspiratSafyKids S.L.. Les dades recollides, així com les que es puguin generar durant la relació acadèmica (inclòs l’expedient acadèmic), seran comunicades a l’empresa inspiratSafyKids S.L.

Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la inscripció, així com d’oferir els productes i els serveis de inspiratSafyKids S.L.

La base que permet el tractament de les dades és el seu consentiment, així com l’execució de la relació contractual, que comporta el tractament de les seves dades, per, entre d’altres: gestionar la seva inscripció i desenvolupar l’activitat inspiratSafyKids S.L. (que inclou l’enviament d’enquestes de satisfacció durant i després de la relació contractual).

Les dades es conservaran com a màxim 5 anys en finalitzar la relació contractual o la finalitat per a la qual es van recollir o tractar les dades.

En qualsevol moment teniu dret d’accés, de rectificació i de cancel·lació de les dades proporcionades així com de sol·licitar-ne la portabilitat. També teniu dret a sol·licitar que se’n limiti el tractament i a oposar-vos-hi.

A més, les dades es podran comunicar dins la xarxa de franquiciats adherits a inspiratSafyKids S.L., i empreses col·laboradores i proveïdors de serveis de comprovació que hi ha garanties adequades sobre la protecció que les dades rebran al seu destí.

Si desitgeu informació addicional i detallada sobre la Protecció de dades, podeu sol·licitar-la per correu electrònic hola@smartions.cat, demanar-ne una còpia escrita al nostre centre ubicat al Carrer Telers 16 – local 5, 08221, Terrassa.