Fun & Play - smARTions

Fun & Play

La ciència i tecnologia per nens més creativa al teu abast

L’aprenentatge a través del joc és un terme utilitzat en educació i psicologia per descriure com un nen pot aprendre a tenir sentit del món que els envolta. A través del joc, els nens poden desenvolupar habilitats socials i cognitives, madurar emocionalment i guanyar-se la confiança en un mateix per involucrar-se en noves experiències i entorns.

Les maneres clau que aprenen els nens petits són jugar, estar amb altres persones, ser actius, explorar i noves experiències, parlar amb ells mateixos, comunicar-se amb els altres, conèixer els reptes físics i mentals, mostrar com fer coses noves, practicar i repetir habilitats i tenir divertit.

El joc permet que els nens tinguin sentit del seu món. Els nens posseeixen una curiositat natural per explorar i jugar els actes com a mitjà per fer-ho. En el llibre “Einstein Never Used Flash Cards“, apareixen cinc elements a reproduir del joc infantil:

  • El joc ha de ser agradable i divertit.
  • El joc no ha de tenir objectius extrínsecs; no hi ha cap aprenentatge prescrit que s’ha de passar.
  • El joc és espontani i voluntari.
  • El joc inclou un compromís actiu per part del jugador.
  • El joc implica l’acceptació del repte.