Accidents escolars - smARTions

Accidents escolars

La ciència i tecnologia per nens més creativa al teu abast

Actuacions en cas d’accidents escolars

1) Lesions traumàtiques: contusions, esquinços, luxacions i fractures – PDF 2) Ferides – PDF 3) Hemorràgia nasal o òtica – PDF 4) Accidents i traumatismes oculars – PDF 5) Insolació o cop de calor – PDF 6) Cremades – PDF 7) Accident per electrocució – PDF 8) Dolor – PDF 9) Intoxicacions – PDF 10) Picades d’insectes – PDF 11) Picades d’animals marins – PDF 12) Traumatisme bucodental – PDF 13) Febre – PDF